Frågor och svar

OBS! Om du har en fråga och inte hittar ditt svar här nedan så vill vi gärna få reda på det.
Maila din fråga till info@quiteright.se

Varför måste ni ha tio varv? – Räcker det inte med ett varv!
Du har besegrat trappan på ditt eget sätt med ditt varv, bra gjort! Anledningen till våra tio varv är att en del människor önskar en något större utmaning.

Varför har ni satt en maxtid på fem timmar?
För att ”besegra trappan” anser vi att varven skall utföras under en begränsad tid. Du har i snitt en halvtimma/varv på dig och du kan därför gå i lugn takt och även hinna med ”toabesök”, kaffepaus och eventuell massage.

Får man stänga av tiden då man t ex stannar för att dricka?
Absolut inte! Klockan startas då du tar ditt första steg och stängs av då du avverkat dina tio varv.

Är det något särskilt jag bör tänka på?
Vårt grundtips är att du besegrar trappan i din egen takt och att du har med dig ordentligt med vätska.

När kan jag besegra trappan?
När helst du känner för det. Högen är ”öppen” dygnet runt, året runt.

Varför har Quite Right startat ”besegrat trappan”?
Det finns många anledningar men framför allt vill vi öppna upp för en lagom utmaning och hoppas att vi kan ”trigga igång” några som normalt inte skulle utsätta sig för detta.

Får man ta ”flera steg i taget” i trappan?
Du får ta så många ”steg i taget” som du vill och orkar.

Får man ”dra sig” upp i räcket?
Du får ”dra dig” upp i räcket och faktum är att det kan avlasta benen en del (framför allt de sista varven).

Jag brukar gå med stavar när jag är ute och går. Får jag använda dem?
Ja, men var rädd om trappan. Använd absolut inte stavar med spets som kan förstöra trappan!

Vad händer om man fuskar med tiden eller sträckan?
Det händer inte så mycket men det är absolut inte Quite Right.

Finns det ingen tävling om man vill göra fler än tio varv?
Inte i nuläget men det är fritt fram att avverka så många varv du vill ändå? Kanske fixar vi en halvmara (ca 19 varv) och helmara (ca 38 varv) längre fram.

Har ni någon försäkring om det händer mig något när jag ”besegrar trappan”?
NEJ – Du deltager under eget ansvar och står själv för eventuell försäkring.

Får jag någon medalj/plakett eller liknande då jag besegrat trappan?
Nej det får du inte men du får gärna fylla i vårt formulär med dina uppgifter, så lägger vi upp dig här på sidan.

> > Här hittar du info om segrar-tröjor mm > >