Halvtrappan

Trappan på Kvarntorpshögen har sedan flera år varit ett populärt ställe för fysisk träning. Begreppet “Besegrat trappan” lanserades på Sveriges nationaldag 2012 och efter detta har hundratals personer tagit sina trappsegrar.

Högen används året runt men främst under sommarhalvåret är det riktigt mycket folk som använder trappan, högen och området runt omkring som sitt “naturliga” träningsställe. Askhögen håller på att bli en riktig hälsohög.

Vi har fått en hel del mail och samtal där vi förstått att en del tycker att 10 varv är i mesta laget och att det ibland kan bli ett allt för högt mål med träningen. Vi vill än en gång påminna om att vi alla har olika förutsättningar och att även ett varv kan vara en riktig utmaning.

Vi på Quite Right har därför valt att även mynta begreppet “halvtrappan”. Det är exakt samma sträckning som “besegrat trappan” men endast hälften så många varv, alltså 5 st. Den totala sträckan är ca 5520 meter och det är 2.135 trappsteg som avverkas under rundan. Maxtiden för halvtrappan är 2 ½ timma.

OBSERVERA ATT VÄGEN NER FRÅN TOPPEN ÄR ÖPPEN FÖR FORDONSTRAFIK. VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DET INTE HÄNDER NÅGRA OLYCKOR.

Precis som på “besegrat trappan” så har alla möjlighet att registrera sig på halvtrappan.

Här registrerar du dig för halvtrappan

De som genomfört halvtrappan

[cfdb-table form=”Halvtrappan” orderby=”Datum desc” show=”Datum,Namn,Ort,Tid”]