Bli Partner!

Bakgrund
Sedan Sveriges nationaldag 2012, då Quite Right lanserade konceptet ”Besegrat Trappan”, så har visionen varit att få människor i rörelse och att alla skall vara välkomna, dygnet runt och året runt, utan att det kostar något.

Idag
Idag är det väldigt många som tränar och umgås i och omkring trappan vilket är väldigt roligt och vi hoppas att vi blir ännu fler. Sedan 2012 har hela området runt trappan vaknat till liv och idag är detta en erkänd och populär mötesplats. Trappan är själva ”hjärtat” i aktiviteterna på och omkring högen.

Utveckling
Planen är att fortsätta utveckla, förfina och underhålla konceptet. Det finns massor med idéer som ska förverkligas.

Varför bli partner?
För att underhålla och utveckla konceptet ”Besegrat trappan” krävs tid och resurser. Fram till idag har allt administrerats och finansierats av Quite Right men vi bjuder nu in privatpersoner, föreningar och företag, så att alla tillsammans kan vara med bidraga till ett ännu bättre koncept.

Observera
Alla partners som köpt ett (eller flera) trappsteg i den ”virtuella trappan” på denna hemsida har ingen koppling till ägandet av trappstegen i den fysiska trätrappan. De som är partners exponeras enbart på internet. Alltså inte på den fysiska trappan.

Pris för att bli privat-partners
Trappstegen för privatpersoner kostar 100 kr/år (80 kr + moms)
Observera att det ej är tillåtet med budskap eller företagsnamn mm på 100 kr-stegen.

Pris för företag och organisationer
Trappsteg med jämnt tiotal (10, 20, 30 osv. upp till 420) kostar 1.200 kr/trappsteg/år (960 kr + moms). Dessa trappsteg är avsedda för företag och organisationer. På dessa visas företagets/organisationens logotyp och det ingår även länk till företagets/organisationens hemsida.

Hur anmäler man sig som partner?
Det gör du genom att fylla i formuläret här nedan. Notera att du först kollar i listan över lediga trappsteg.

Betalning
Privatperson betalar 100:- med swish till nummer 123 66 76 191 (Quite Right AB).
OBS! Betalning sker först då du har fått bekräftelse från Quite Right om att steget är ditt.
Företag erhåller faktura. (OBS! Det är viktigt med rätt mailadress till kontaktperson så att vi praktiskt kan reda ut faktueringsadress mm).

Förlängning/avslut av ägande
Partnerskapet löper ett år i taget, med möjlighet till förlängning. De trappsteg som säljs under hösten 2017 gäller även för hela 2018. Alla partners kommer sedan årligen (via e-post) få frågan om de vill behålla/förlänga sitt partnerskap eller ej. De trappsteg som eventuellt inte ”köps om” kommer ut till ny försäljning. Partnerskapet behöver alltså  inte ”sägas upp” utan slutar automatiskt att gälla om ägaren inte förnyar sitt deltagande.

Vad ingår i priset!

  • Framför allt kan alla partners känna sig ytterst delaktiga i utvecklingen av konceptet uppe på högen.
  • Alla partners erhåller en ”digital dekal” som kan användas på sociala medier och hemsidor mm.
  • Alla partners kommer även få partners-erbjudanden under året.