Gå in på den här länken för att registrera dig!

http://trappan.mjukvarufabriken.se/RegisterPerson

 

Efter registreringen skickas en länk som leder till din personliga tidsrapportering, till den e-postadress som angetts.

 

Fyll i dessa uppgifter för att skicka en förfrågan att skapa ett lag.